Trimodale containerterminals de toekomst?

Zijn trimodale containerterminals de toekomst?

10/18/2021 - 09:17

Tegenwoordig is logistiek een zeer belangrijke factor bij het productieproces van een product, alles moet steeds goedkoper en sneller. Binnen de logistiek is de trimodale containerterminal in opkomst. Het doel van deze terminal is het kunnen switchen van transportmiddel, waardoor het transport goedkoper en efficiënter kan. Draagt de trimodale terminal wel echt bij aan het beoogde doel?
Logistics NL
  • Studentenwerk

Dit artikel was geschreven door Gijs Rutten als onderdeel van het vak Professionele en Communicatieve Vaardigheden tijdens academisch jaar 2020 - 2021.

 

Tegenwoordig is logistiek een zeer belangrijke factor bij het productieproces van een product, alles moet steeds goedkoper en sneller. Binnen de logistiek is de trimodale containerterminal in opkomst. Het doel van deze terminal is het kunnen switchen van transportmiddel, waardoor het transport goedkoper en efficiënter kan. Draagt de trimodale terminal wel echt bij aan het beoogde doel?

Voordelen

Het verschil tussen een trimodale containerterminal en een ‘gewone’ containerterminal zit hem in de overslag op meer verschillende vervoersmiddelen. Je kunt hierbij dus wisselen tussen boot, vrachtwagen, trein of tijdelijke opslag in het magazijn. Het beoogde doel hiervan is om transport efficiënter en goedkoper te maken. Hierbij kijk je dus naar het tijdsverschil en financiële verschillen tussen vervoersmiddelen. Daarnaast is er in sommige gevallen sprake van een milieuvoordeel, omdat niet elk vervoersmiddel even belastend is voor het milieu als het andere. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een container overslaat van vrachtwagen naar boot.

Als je bijvoorbeeld iets per boot vervoert, dan heb je geen last van (veel) overig verkeer en kun je meer vracht in een keer meenemen. Een vrachtwagen daarentegen is sneller, maar kan minder meenemen en moet rekening houden met meer verkeer. Als laatste heb je nog de trein, deze is snel en kan veel meenemen, maar je hebt wel last van overige treinen op het spoor en je zult je dus moeten aanpassen aan de dienstregeling van andere organisaties. Uiteindelijk is het per bedrijf en product verschillend of een switch van transportmiddel rendabel is.

Nadelen

Naast alle voordelen die met een trimodale terminal te behalen zijn, zijn er ook een aantal nadelen. Zo heeft deze een hoop ruimte nodig en kan het niet overal geplaatst worden. Er moet namelijk gekeken worden naar plekken waar een goede infrastructuur is, zodat de terminal ook echt effect heeft. Een plek waar dit bijvoorbeeld kan, is in Tilburg. Hier staat nu de Barge Terminal Tilburg die zorgt voor de overslag van producten van boot naar trein. Hierdoor zijn Just In Time (JIT) deliveries mogelijk en worden hoge opslag kosten in de Rotterdamse haven vermeden (GVT, sd). Hier in Tilburg wordt ook een trimodale containerterminal gebouwd. Dit is de eerste die in Noord-Brabant gebouwd gaat worden en is een samenwerking tussen het rijk en GVT. De voornaamste reden van de bouw van de terminal is om minder vrachtwagens op de weg te hebben om zo klimaatdoelen te behalen (Dijkhuizen, 2019).

Als eenmaal een locatie gevonden is, moet je eerst de terminal bouwen. De trimodale containerterminal die in Basel (Zwitserland) gebouwd wordt, gaat tussen de 29 en 33 miljoen euro kosten (SBB Cargo, 2012 ). Gateway Basel Norg AG. beweert dat deze terminal ervoor zorgt dat er 100.000 vrachtwagens minder hoeven te rijden voor transport (Gateway Baselnord, 2017). Daarnaast moet de terminal onderhouden worden, wat ook aardig wat geld kost.

Plannen

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is er in de toekomst een grotere overslag capaciteit nodig dan die er nu is. Er liggen al plannen om nieuwe overslag terminals te bouwen, waarvan er een paar trimodaal zijn. Denk hierbij aan de eerder besproken terminal in Tilburg. Daarnaast zijn er plannen om er één in Oss te bouwen. De logistieke groeiverwachting is gebaseerd op de huidige economische groei. Mocht de economie harder groeien dan verwacht moeten er plannen voor nieuwe terminals gemaakt worden. Daarnaast ontstaan er logistieke knelpunten in bepaalde gebieden in Zuid-Holland, Groningen en zuid-Limburg. De voornaamste reden hiervan is dat er geen terminal in de buurt is of dat de huidige terminals een tekort aan overslagcapaciteit hebben. (Francke, 2019)

Conclusie

Dus, is de trimodale containerterminal de toekomst? Kortweg: ja. Als de mogelijkheid er is, zal een bedrijf hier zeker gebruik van maken. De voordelen wegen namelijk zwaarder dan de nadelen. Zo stellen veel bedrijven het op prijs, als er JIT geleverd wordt. Daarnaast scheelt het transport in de kosten en levert het in sommige gevallen een milieuvoordeel op. Helaas is het niet op heel veel plekken in Nederland mogelijk om zo’n terminal te bouwen, omdat de infrastructuur dit niet toelaat.

Bibliografie
Dijkhuizen, B. (2019, november 26). Opgehaald van logistiek.nl
Francke, J. V. (2019). Benutting Multimodale Achterlandknooppunten. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Gateway Baselnord. (2017, maart). Opgehaald van gateway-baselnord.com
GVT. (sd). Opgehaald van GVT intermodal
SBB Cargo. (2012 , februari 24). Opgehaald van railcargo.nl