Openbaar Vervoer rijdt (weer) stapsgewijs

Openbaar Vervoer rijdt (weer) stapsgewijs

06/14/2022 - 12:59

Een dienstregeling van het OV kan elk jaar veranderen. Door de coronapandemie werd de dienstregeling (steeds verder) versoberd, waardoor er op bepaalde trajecten nog minder treinen en bussenreden, en ook na de pandemie was dit het geval. Hoe gaan de verschillende vervoerders om met de dienstregeling na corona? En wat zijn de effecten hiervan op de reiziger?
Logistics NL
  • Studentenwerk