Lastmile.info voor veiligere & schonere winkelbevoorrading

Lastmile.info voor veiligere & schonere winkelbevoorrading

03/21/2022 - 14:18

Gemeenten, retailers, transporteurs en softwarebedrijven slaan handen ineen om samen een veilige, duurzame en efficiënte last mile te realiseren.
Logistics NL
  • Nieuws

Het wordt steeds lastiger om winkels in stedelijke gebieden te bevoorraden. Straten worden drukker, er gelden allerlei restricties waardoor een vrachtwagen niet altijd overal mag rijden en er is weinig tot nauwelijks inzicht in hoe loslocaties het beste bereikt kunnen worden. En dat terwijl de vraag naar leveringen alleen maar toeneemt. Het is hoog tijd voor een oplossing en die komt er doordat verschillende partijen uit de logistieke keten gaan samenwerken.

Betrouwbaar inzicht door gedeelde kwalitatieve en realtime data

Dankzij de samenwerking en technologie is de toenemende complexiteit van bevoorrading beter te plannen en waar nodig realtime bij te stellen. Daardoor kunnen winkels veilig, duurzaam en efficiënt bevoorraad worden én steden leefbaar blijven. Om de technologie te laten werken, moeten partijen in de logistieke keten de beschikking hebben over kwalitatief bruikbare en realtime informatie over het laatste stukje route dat gereden wordt in de stad: de last mile. Informatie die straks te vinden is via het nieuwe platform Lastmile.info. Daarvoor worden niet alleen beschikbare datasets van overheden gecombineerd (denk aan NDW/verkeersplatformen/visibility platformen), maar zetten we ook de community (crowd) en kunstmatige intelligentie in om die informatie te valideren. Lastmile.info wordt het platform waarmee uptodate inzicht gegeven wordt in de last mile.

Door samen te werken kom je verder

Partijen in de sector kunnen informatie over planningen en verstoringen op termijn met elkaar delen via Lastmile.info en wegbeheerders kunnen door real-time priorisering en het dynamiseren van regelgeving de leefbaarheid binnen steden verbeteren. Denk daarbij aan bevoorrading buiten venstertijden voor aangekondigde stille emissieloze voertuigen die een tijdslot en route krijgen.

Lastmile.info wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Simacan werkt samen met Breda University of Applied Sciences, Conundra, Gemeente Tilburg en Jumbo Supermarkten. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gebruikers van Simacan, de Stichting UTC, GS1 en een heleboel andere partijen in de logistieke sector dragen een steentje bij. Samen bouwen we aan een kwalitatieve en open data source: Lastmile.info.

Copyright: Simacan