De digitale Atlas van Brabant

De digitale Atlas van Brabant

01/11/2024 - 12:59

De gemeente Breda experimenteert als een van de eerste gemeenten in Nederland met een digitale versie van de stad, ook wel een 'digitale tweeling' genoemd.
Logistics NL
  • Kennis

Dit computermodel maakt deel uit van de digitale atlas van Brabant, ontwikkeld in samenwerking met Logistics Community Brabant, Argaleo en TNO. De digitale atlas verzamelt openbare informatie, zoals van het Kadaster, Kamer van Koophandel, en gemeentelijke bronnen. Het project heeft bijna vier jaar geduurd.

Met de digitale versie van Breda kunnen beleidsmakers en gemeenten verschillende scenario's en gevolgen van beslissingen virtueel inzichtelijk maken. De digital twin biedt informatie over onder andere boomlocaties, energielabels van huizen, verkeersstromen en knelpunten in de stad. Er zijn verschillende pilots uitgevoerd, gericht op fietsen, binnenstadsdrukte en wateroverlast, waaruit blijkt dat de digitale versie waardevolle inzichten oplevert voor beleidsvorming. Ook kan de tool een oplossing bieden bij het aanpakken van uitdagingen als emissievrije zones in binnensteden en logistieke problemen bij grote bouwprojecten. 

Hoe nu verder? De discussie gaat nu over wie toegang krijgt tot de digitale atlas. Transporteurs tonen interesse, maar het gesprek moet verder worden gevoerd over het nut van het beschikbaar stellen van specifieke informatie. Voorlopig lijken beleidsmakers de voornaamste doelgroep te zijn die profijt heeft van de digitale twin.

Lees het hele artikel via het Algemeen Dagblad